Så kan du barnsäkra ditt hem enkelt

När drömmen har gått i uppfyllelse och du äntligen får vänta ditt första barn finns det ingenting som betyder mer än att det barnet är tryggt. För att säkerställa detta kan du behöva barnsäkra ditt hem innan bebisen kommer.

Att barnsäkra hemmet kan kännas lite krångligt. Det finns så många dolda faror i en vanlig lägenhet eller ett hus och så många saker att tänka på. Barn kan skada sig på alla möjliga olika saker, till exempel trappor, skåp, bokhyllor, spisar och allt möjligt annat. Därför är det viktigt att barnsäkra ditt hem innan bebisen kommer, eller som allra senast innan den börjar krypa eller gå.

Köket

I köket finns det många olika saker som ett barn skulle kunna skada sig på. Det kanske mest självklara är att barnsäkra spisen. För att undvika att barnet när det försöker dra sig upp till stående välter spisen över sig behöver du fästa den ordentligt i väggen. Du bör också fästa ett så kallat hällskydd längst ut på spisen för att skydda från den varma spishällen, och när du lagar man är det bra att vända alla handtag på grytor och stekpannor inåt så att barnet inte får tag i dem och välter dem över sig. Det är också bra med ett vredskydd och att ugnsluckan är spärrad.

Lådor och skåp som innehåller till exempel knivar eller saxar som barnet inte bör komma åt ska antingen sitta så högt att barnet inte kan nå upp till dem, eller förses med lådspärrar. Samma sak gäller för till exempel rengöringsmedel eller diskmedel. Även saker som kan medföra en kvävningsrisk, såsom plastpåsar, ska förvaras där barnet inte kan komma åt dem.

Övriga hemmet

Generellt sett behöver alla tunga möbler som barnet skulle kunna välta över sig fästas ordentligt i väggen, till exempel bokhyllor och teven. Det är också bra att ta bort tunga prydnadssaker som barnet skulle kunna få över sig. Det är också viktigt med ett skötbord med en ordentlig kant som barnet inte kan ramla ner ifrån. Varje år inkommer många barn till akuten efter att ha fallit från skötbordet. Saker som barnet skulle kunna svälja och sätta i halsen bör också placeras där barnet inte kan nå dem.