Måla om huset på rätt sätt

Dags att fram målarpenslarna och stegen? Här är några viktiga steg att komma ihåg innan du sätter igång.

Behövs bygglov?

Det är mycket som behövs ta i beaktning när det är dags för husmålning. Oftast behövs inte bygglov för att måla om det som redan sen tidigare är målat. Ett exempel är från Stockholm Stad som skriver så här:

Du behöver bygglov om fasaden eller taket förändras så att byggnadens karaktär påverkas väsentligt eller om byggnaden förändras så att områdets karaktär påverkas väsentligt. Det innebär till exempel att en ändring av en byggnad i ett enhetligt bebyggelseområde kan kräva bygglov.

Det kanske är lite svårt att tyda men det betyder oftast att om alla hus i ditt område redan fått måla om träpanelerna så får du också det. Men det betyder också att om alla hus i området har rött tegel så kan de krävas bygglov för att måla dem eftersom de ändrar områdets karaktär. Snurrigt vi vet. Om du är minsta osäker brukar du alltid kunna höra av dig till ditt lokala kommunkontor och fråga vad som gäller i ditt området.

Grundarbetet

Många skulle nog hävda att grundjobbet är det viktigaste jobbet. Färgen ska ju ändå ligga ovanpå. Allt som ligger under kommer synas igenom. Ett dåligt grundarbete kan göra att färgen inte håller lika länge eller i värsta fall börjat flagna av. För att undvika detta bör du alltid utvärdera ifall du behöver göra något av dessa steg:

  • Ta bort gammal färg (behövs om den flagnar eller är ojämn)
  • Grundmåla ifall du ska ha en ljusare färg eller annan färg än du haft tidigare
  • Tejpa och skärma av sånt du inte vill ska få färg på sig.

Själva målningen brukar oftast inte vara så avancerad. Däremot tidskrävande. Men om du kommer ihåg de viktiga stegen innan så behöver du inte oroa dig. Sen gäller det bara att måla, låta det torka och sedan kan du åtnutja ditt nymålade hus!