Lägg om taket hemma

Har du tänkt på att en av de viktigaste beståndsdelarna på ditt hus är taket? Det skyddar dig från nederbörd och håller hela husstrukturen torr. Ändå är taket ofta bortglömt, kanske för att vi inte ser det så ofta. Du har dock allt att vinna på att lägga om taket hemma om det börjar bli gammalt.

Att regelbundet se över sitt tak och att lägga om det vid behov är mycket viktigt för att undvika skador på bostadens struktur. Tyvärr kan ett trasigt tak leda till många tråkigheter, till exempel mögel. En bra takläggare hjälper dig dock att undvika detta.

Ett skadat tak kan bli kostsamt

Roofer,Worker,In,Special,Protective,Work,Wear,And,Gloves,,UsingNär ditt tak inte är intakt kan det tyvärr leda till kostsamma skador. Bland annat kan fukt ta sig in i bjälklagret och i värsta fall orsaka mögel. Du bör därför ta in en firma som ser över ditt tak med jämna mellanrum och kan berätta för dig när det är dags att lägga om taket. Behöver du hjälp med takläggning Stockholm med omnejd? Vänd dig då till Tak 2.0 som är en välrenommerad firma.
Tyvärr rör det sig många skojare i takläggningsbranschen så det är viktigt att du anlitar en firma som du vet är seriös. Ett nytt förslag på lagändring där ångerrätten inte ska gälla för reparationsarbeten kan tyvärr också göra det enklare på arbetsmarknaden för oseriösa takläggare. Anlitar du Tak 2.0 kan du dock vara säker på att du har med en seriös aktör att göra.

Livslängd på olika typer av tak

För att veta om ditt tak behöver repareras kan det vara bra att veta livslängden på olika typer av takmaterial. Visste du att man beräknar att 44% av alla tak är i behov av reparation?
Livslängden på olika material är också bra att veta när det är dags att välja ett nytt tak. Kanske vill du byta ut ditt gamla tak mot något som är hållbarare? De vanligaste takbeläggningarna är tegel, betong och plåt. Bland dem är tegelpannor vinnare i livslängd då ett korrekt lagt sådant tak kan hålla uppemot 100 år. Det kräver dock att man har skött om taket på ett bra sätt. För ett plåttak är livslängden lite kortare. Uppemot 35 år kan du räkna med att ditt plåttak håller. Ungefär detsamma gäller för ett tak i betong.