Så fördelas bohaget rättvist vid en separation

Att separera är en påfrestande process och det är mycket som ska tänkas på. Speciellt om huset nyligen är renoverat och inrett. För att båda parterna ska vara nöjda är det viktigt att bodelningen går rätt till.

Om du ska separera från din partner och ni bor i ett hus som nyligen renoverats är det viktigt för båda parterna att fördelningen blir bra. Bodelning innebär kort sagt att du och din partner delar upp den gemensamma egendomen. För att bodelning ska gå korrekt till och att båda parterna ska bli nöjda kan det vara en bra idé att ta juridisk hjälp, speciellt om det finns osämja mellan er. Om både du och din partner har bidragit lika mycket till inredningen och renoveringen i huset är det för bådas skull att det blir en rättvis uppdelning. Detta för att det inte ska vara en grund för bråk och osämja längre fram.

Samboskap skiljer sig från äkta makar

Husband,And,Wife,Are,Reading,Divorce,Agreement,And,Filing,PenBodelning skiljer sig en aning åt beroende på om du och din partner levt i samboskap eller som äkta makar. Vid äktenskap räknas två makar som en juridisk person medan i ett samboförhållande är det två enskilda juridiska personer. När två personer är äkta makar räknas all egendom som giftorättsgods oavsett om det införskaffades innan giftermålet. När det kommer till samboskap räknas endast det som införskaffats under förhållandet och saker till det gemensamma boendet som samboegendom. Det är viktigt att komma ihåg att om det handlar om ett samboförhållande måste bodelningen påkallas senast ett år efter att separationen ägt rum. Det finns ingen sådan tidsgräns för äkta makar.

Bouppteckning är bra att genomföra

När en bodelning ska genomföras kan det vara en bra idé att göra en bouppteckning. Den kommer visa vilka tillgångar som finns och värdet på den gemensamma egendomen. Utifrån bouppdelningen kan du sedan tillsammans med din partner värdera skulder och tillgångar. Det som finns kvar efter att skulderna är avdragna är det som ni ska dela lika på. När ni är överens om vem som får vad ska ni skriva ett avtal som fastställer bodelningen, ett bodelningsavtal.